Microsoft đang cập nhật làm cho Windows 10 trở nên dễ dàng hơn

Pro Sound Việt Nam 1 năm trước 146 lượt xem

Microsoft đang cập nhật làm cho Windows 10 trở nên dễ dàng hơn

  Microsoft đang cập nhật làm cho Windows 10 trở nên dễ dàng hơn

  Microsoft có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu phát hành các bản cập nhật Windows 10 sau khi công bố một loại tải xuống mới.

  Công ty đã phát hành bản cập nhật Windows 10 tích lũy tập hợp một loạt các bản nâng cấp và sửa lỗi trong một gói để giúp hệ thống của khách hàng cài đặt dễ dàng hơn.

  Người ta hy vọng rằng phương pháp gói và phát hành bản cập nhật Windows 10 mới này sẽ tăng tỷ lệ tải xuống và cài đặt thành công, cũng như ngăn ngừa các sự cố nâng cấp có thể xảy ra đôi khi đã thấy trong quá khứ.

  Tất cả sự thay đổi

  Microsoft đôi khi phát hành bản tải xuống bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU), trong đó kết hợp các thay đổi quan trọng đối với chính quá trình cập nhật, trong những trường hợp đặc biệt, ràng buộc các bản nâng cấp và bản sửa lỗi với nhau cho bất kỳ sự cố nào có thể ngăn cài đặt chính xác bản cập nhật Windows 10 đi kèm.

  “Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật của Microsoft”, công ty lưu ý trong ghi chú phát hành bản cập nhật mới nhất của mình .

  Công ty đã tiết lộ vào năm ngoái rằng họ sẽ bao gồm các SSU như một phần của các bản cập nhật tích lũy thông thường cho hệ điều hành, vì các SSU trước đây đã được cài đặt riêng biệt, đôi khi dẫn đến tình huống không thể cài đặt bản cập nhật tích lũy trên PC vì SSU liên quan là một điều kiện tiên quyết, và không có mặt.

  Đây là sự cố có nhiều khả năng gặp phải khi quản trị viên hệ thống giám sát một loạt máy và xử lý sự phức tạp trong đó, mặc dù một người dùng PC có thể gặp phải lỗi này khi cài đặt các bản cập nhật theo cách thủ công.

  Bản phát hành kết hợp đầu tiên được phát hành cho công chúng thông qua Windows Update là bản xem trước bản cập nhật tích lũy KB4601382 tùy chọn Windows 10 2004 / 20H2.

  Microsoft cho biết “Bắt đầu với bản phát hành này, Microsoft sẽ kết hợp bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Để sử dụng cải tiến này, hãy cài đặt SSU độc lập mới nhất (KB4598481) trước khi cài đặt LCU này”

  Bạn đọc xem nhiều