các dòng sản phẩm ROLAND

 • ROLAND TRI CAPTURE

  2,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • ROLAND QUAD CAPTURE

  4,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • CAKEWALK FA-66

  3,600 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • Roland A-800 PRO

  8,600 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • Roland A-500 PRO

  6,945 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%