các dòng sản phẩm MXL

 • MXL 990

  2,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V63M

  3,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V67

  3,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 770

  3,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 991

  1,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 550/551

  2,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V250

  2,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • -0%
  MXL TEMPO XLR

  3,000 ,000đ

  3,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V69XM

  6,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 2006

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 603S

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%