các dòng sản phẩm KRK

 • KRK ROKIT 5 G3

  7,400 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK ROKIT 8 G3

  13,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK ROKIT 6 G3

  10,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK VTX4

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK VTX6

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK VTX8

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK 10S

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • KRK 12S

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%