các dòng sản phẩm FOCUSRITE

 • FOCUSRITE SCARLETT 2i2

  2,700 ,000đ

  ( 1 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SCARLETT 2i4

  5,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SCARLETT 8i6

  6,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SCARLETT 6i6

  4,900 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE LIQUID CHANNEL

  35,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE OCTOPRE MK2

  13,900 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SAFFIRE PRO 10 I/O

  8,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE ISA ONE

  11,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE LIQUID SAFFIRE 56

  25,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40

  12,900 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SCARLETT 18i20

  12,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SAFFIRE PRO 14

  5,400 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SAFFIRE PRO 24

  6,600 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE SCARLETT SOLO

  3,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE iTRACK SOLO

  3,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE ISA TWO

  19,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE ISA 828

  59,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE ISA 430 MK2

  49,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • FOCUSRITE ISA 428 MK2

  35,900 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%