các dòng sản phẩm AKG

 • -16%
  AKG K240 Studio

  2,184 ,000đ

  2,600 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 420

  6,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG K44

  1,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 100

  2,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 120

  2,400 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 200

  2,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 220

  3,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG K240 STUDIO MK2

  3,400 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG C214

  8,000 ,000đ

  ( 1 reviews)
  VAT :10%
 • AKG C414 XLS

  16,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG PERCEPTION 820 TUBE

  10,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG 271 MK2

  3,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG C2000B

  3,200 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG C3000

  3,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG C4000

  7,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • AKG K77

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%