Tất cả bình luận

  • sản phẩm tuyệt vời
    by Hà Thiện Vũ Music Background: 28/02/2017

    interfac cho mình 1 cảm giác thật tuyệt vời, sờ đã sướng tay, cho ra 1 âm thanh mix thật tuyệt vời. đáng đồng tiền bát gạo

Zoom UAC-2

Zoom UAC-2