Tất cả bình luận

  • Chất lượng converter rất tốt!
    by Trung tâm Omeli Music Background:Trung tâm Omeli 03/09/2015

    Trước đây khi sử dụng các soundcard ở phân khúc giá thấp,một vấn đề luôn đau đầu là chất lượng export bị suy hao khá nhiều,khi nâng cấp qua RME ff800,chất lượng mixdown gần như được giữ nguyên,preamp thu vocal cũng rất chi tiết,điểm hơi thất vọng là kiểu dáng không đẹp.

RME Fireface 800

RME Fireface 800