các dòng sản phẩm Shockmount-Popfilture

 • METAL POP SHIELD

  700 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • POP FILTER TAKSTAR PS01

  350 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • Giá microphone kẹp bàn

  700 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • Stand Microphone NB-200

  400 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • RECORDING MIC STAND

  1,100 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%