các dòng sản phẩm Micro thu âm

 • NEUMANN U87 STUDIO SET

  82,000,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 603S

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 2006

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V69XM

  6,000,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • BLUE SPARK

  4,800,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%