các dòng sản phẩm Micro thu âm

 • SLATE DIGITAL ML-2

  3,800 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • SLATE DIGITAL VIRTUAL MICRO SYSTEM

  23,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • NEUMANN U87 STUDIO SET

  82,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • NEUMANN TLM 102 STUDIO SET

  19,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 603S

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL 2006

  Call

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • MXL V69XM

  6,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%