các dòng sản phẩm DSP Plugin

 • UNIVERSAL UAD 1

  3,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • -10%
  TC ELECTRONIC POWERCORE COMPACT

  9,000 ,000đ

  10,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • -10%
  TC ELECTRONIC POWERCORE 6000

  28,800 ,000đ

  32,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • TC ELECTRONIC POWERCORE X8

  18,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • TC ELECTRONIC POWERCORE EXPRESS

  10,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • TC ELECTRONIC POWERCORE MK2

  8,000 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%
 • TC ELECTRONIC POWERCORE FIREWIRE

  10,500 ,000đ

  ( 0 reviews)
  VAT :10%